O mnie

 • Jestem certyfikowaną psychoterapeutką humanistyczno-egzystencjalną oraz superwizorką w trakcie szkolenia.  Od 18 lat prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu takich trudności jak: depresja, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, niskie poczucie własnej wartości, samotność, trudności w relacjach partnerskich, utrata sensu życia, ból psychiczny, strata, rozstanie z bliską osobą, żałoba, doświadczenie traumy.

Staram się pomóc w głębszym zrozumieniu samego siebie, natury i przyczyn trudności pojawiających się w życiu osoby, która zgłasza się do mnie po pomoc. Szanuję indywidualne wybory każdego człowieka i jego egzystencjalną drogę. Czasem moja praca jest cierpliwym i uważnym towarzyszeniem w ludzkim cierpieniu i zmaganiu się z troskami życia codziennego.  Czasem jest radosnym i twórczym odkrywaniem siebie i swoich ukrytych lub zapomnianych możliwości.

 • Chociaż na mój sposób myślenia wywarły wpływ szkoły humanistyczno–egzystencjalne (Gestalt),  w pracy terapeutycznej staram się integrować różne podejścia. Uważam, że czynnikiem leczącym jest kontakt oraz relacja klient – terapeuta, za każdym razem wymagająca świeżego i indywidualnego podejścia. Inspirują mnie koncepcje psychoanalityczne, psychodynamiczne, czasem korzystam z technik behawioralno–poznawczych czy elementów pracy z ciałem Aleksandra Lowena.  Bliskie są mi idee integracji w psychoterapii.
 • Prowadzę również psychoterapię w języku rosyjskim.
 • Pracę swoją poddaję regularnej superwizji.
 • W 2005 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – specjalizacja kliniczna człowieka dorosłego. Swoje umiejętności i kompetencje psychoterapeutyczne zdobywałam w dwóch instytutach: Moskiewskim Instytucie Psychoterapii Gestalt (Odessa, Kaliningrad) który ukończyłam w 2009 roku, a także w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, ukończonym w 2014 roku.
  Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując przez 4 lata w Poradni Zdrowia Psychicznego „Esculap” w Gdyni, podczas stażu w Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku oraz we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Gdyni.
 • Od 2015 roku współpracuję z Fundacją Ocalenie, pomagającą uchodźcom i cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Współpraca ta obejmuje interwencję kryzysową i pomoc psychologiczną wobec doświadczeń traumy i przemocy, a także prowadzenie psychoterapii indywidualnej.
 • Współtworzę zespół redakcyjny czasopisma o psychoterapii - Fenomen Psychoterapii - Czasopismo o psychoterapii Gestalt.
 • Od 2017 roku współpracuję z Instytutem Treningu i Edukacji Gestalt – Szkoła Gestalt w Rzeszowie, gdzie jestem trenerem szkoleniowym i prowadzę zajęcia własnego doświadczenia rozwojowego (self experience) dla przyszłych terapeutów.
 • Współorganizuję Ogólnopolską Akcję Psychoedukacyjną Re:Akcja w Depresji, gdzie prowadzę warsztaty poświęcone tematyce depresji.
  Należę do dwóch towarzystw zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zgodnej z kodeksami powyższych organizacji.
 • Interesują mnie związki psychoterapii ze sztuką. Piszę o psychoterapii. Śledzę uważnie proces twórczy, jego ograniczenia i możliwości. Uważam, że podejście Gestalt może służyć jako narzędzie rozwoju twórczości. Inspiruje mnie przyroda i jej oczywistość.
 • Od 2019 roku współtworzę wydawnictwo OFICYNA ZWIĄZEK OTWARTY
 • Od 2023 roku uczestniczę w szkoleniu superwizyjnym u Jana Roubala i Gianniego Francesettiego